Image Alt

Ngoại thất Showroom

Toyota Nankai Hải Phòng

Toyota Nankai Hải Phòng

Thời gian hoàn thành lắp đặt 7/4/2018
Thời gian hoạt động chính thức 10/11/2018

Đây là Công ty của Nhật, Nhật yêu cầu rất khắt khe về chất lượng sản phẩm và quy trình thực hiện. Tuy nhiên AIT đã đáp ứng được mong muốn của đại lý và đại lý rất hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ do AIT cung cấp.

Date:

Hotline