Image Alt

Billboard

BIỂN QUẢNG CÁO TẤM LỚN HONDA AIR BLADE

THI CÔNG PANO, BILLBOARD CHO HONDA AIR BLADE

Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Sản xuất, thi công 9 biển quảng cáo tấm lớn tại 7 tỉnh thành trên toàn quốc

Date:

Hotline