Thứ 5, Ngày 16 tháng 03 năm 2017, 10:08

GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S AWARD 2016

 Giải thưởng Honda Y-E-S là Giải thưởng thường niên do Quỹ Honda Foundation (HOF) tài trợ, dưới sự hợp tác thực hiện của Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) – Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Honda Việt Nam.

Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên triển khai Giải thưởng từ năm 2006 - nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Honda Việt Nam. Sau 10 năm đồng hành với các nhà khoa học trẻ Việt Nam, giải thưởng Y-E-S đã góp phần biến ước mơ nghiên cứu khoa học tại các nước phát triển của các bạn trẻ trở thành hiện thực

 

 

AIT rất vinh dự được tham gia cùng Honda Việt Nam từ những ngày đầu tiên triển khai ý tưởng cho cuộc thi. Với tư cách là đơn vị hỗ trợ tổ chức và thực hiện chương trình, AIT tự hào cùng Honda Việt Nam góp 1 phần nhỏ bé vào sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ Việt Nam