Image Alt

quy định bảng quảng cáo ngoài trời Tag

Đặt biển quảng cáo ngoài trời cần phải xin phép Sở văn hóa thông tin tại vị trí đó. Do vậy, các doanh nghiệp nên nắm rõ thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời. Bài viết dưới đây

Bạn cần tìm hiểu về các quy định biển quảng cáo ngoài trời hiện nay? Bạn muốn biết về hồ sơ cũng như trình tự thủ tục để xin giấy phép xây dựng bảng quảng cáo ngoài trời? Vậy thì

Hotline